Friday, July 8, 2011T

EKNIK.TEKNIK.TEKNIK. Bermula pada 21hb sehingga 24hb June 2011 yang lalu, berlangsungnya ceramah ‘Teknik Menjawab UPSR 2011’ khusus bagi murid-murid Tahun 6 SK. Tambulian. Program ini merupakan program yang telah dirancang dalam Program ‘Road To Excellence 2011’ Fasa 2. Program ini bertujuan untuk mendedahkan semua murid Tahun 6 yang akan menduduki peperiksaan UPSR September ini dengan teknik menjawab yang betul bagi semua subjek. Ceramah ‘Teknik Menjawab’ ini di mulakan dengan subjek Bahasa Inggeris yang telah disampaikan oleh Cikgu Philomena Salimun bagi Bahasa Inggeris Kertas 1 dan diikuti oleh Cikgu Milkah Namih@Namiah bagi Bahasa Inggeris Kertas 2.

Pada 22hb Jun, ceramah Teknik Menjawab bagi matapelajaran Sains telah disampaikan oleh Cikgu Zurainah Johaidi bagi kedua-dua kertas. Bagi matapelajaran Matematik dan Bahasa Melayu pula masing-masing telah disampaikan oleh Cikgu Dideh Sangul dan Cikgu Kinol Talud, amsing-masing pada 23hb dan 24hb Jun, 2011.

Adalah diharapkan agar semua murid yang telah mengikuti program ceramah ‘ Teknik Menjawab UPSR 2011’ ini dapat menggunakan segala tips-tips dan teknik-teknik yang telah diperturunkan oleh guru-guru. Diharapkan agar program ini dapat membantu meningkatkan prestasi bagi semua subjek dalam peperiksaan UPSR yang akan menjelang pada bulan September.

No comments:

Post a Comment